Maatschappelijke opgave

Door de aantrekkende economie en door bevolkingsgroei zijn er volgens verschillende voorspellingen in Nederland tot 2030 zeker 1 miljoen extra woningen nodig. Dit leidt tot een toenemende druk op de woningmarkt, wegen, OV, groen en luchtkwaliteit.

De voorkeur is om deze woningbouwopgave grotendeels binnenstedelijk op te lossen door transformatie, herstructurering en verdichting. De trend naar een duurzamere leefomgeving vraagt om een integrale aanpak van wonen met de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en nieuwe vormen van mobiliteit.

Opgave voor Alphen aan den Rijn

Een belangrijk deel van de woningbehoefte in Alphen aan den Rijn is het ‘suburbaan woonmilieu’ ofwel wonen in het groen nabij voorzieningen. Dit sluit aan bij de woonkwaliteit van de kern van Alphen aan den Rijn: wonen in of nabij het groen, met een goed voorzieningenaanbod in de buurt.

Binnen Alphen aan den Rijn is er onvoldoende ruimte voor het binnenstedelijk ontwikkelen van de gevraagde woningen. Daarom worden nieuwe locaties aan de randen van de stad van Alphen aan den Rijn verkend: voldoende dicht bij de stedelijke voorzieningen en omgeven door de landschappelijke omgeving.

Ruimtelijke gevolgen

Deze woonmilieus in de randen gaan uit van nieuwe bouwtechnieken. Zo leggen deze woningen minder druk op het landschap. Door duurzame en circulaire woningontwikkeling met respect voor de omgeving, kan gelijktijdig in natuur en water geïnvesteerd worden. Verbeterde recreatieve routes en karakteristieke groene verbindingen van en naar de stad, kunnen het bovendien een aantrekkelijke plek voor toerisme en recreatie maken.

Nieuws archief