Terug

Besluit Hugo de Jonge

Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden.

De heer Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn het meest realistisch. Minister De Jonge neemt dit advies over en besproken met de bestuurders van de gemeente, de provincie, het Hoogheemraadschap en de regio. Afgesproken is het voorkeursscenario nader uit te werken en te onderzoeken. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een besluit, waarover medio 2023 bestuurlijk wordt overlegd.