Terug

Besluiten gemeenteraad Woonvisie en Omgevingsvisie

De gemeenteraad heeft de Woonvisie en de Omgevingsvisie vastgesteld. Daarbij zijn ook een aantal amendementen aangenomen over de Gnephoek. In de Omgevingsvisie is de Gnephoek aangewezen als ontwikkellocatie en in de Woonvisie als uitbreilocatie. Ook is een amendement ingediend dat alleen het zuidelijk deel van de Gnephoek mag worden bebouwd. Deze is verworpen.

Hier kunt u de omgevingsvisie bekijken (incl. amendement)

Zie hier het amendement over de Gnephoek voor de Omgevingsvisie

Hier kunt u de Woonvisie bekijken

Zie hier het aangenomen amendement over de Gnephoek voor de Woonvisie

Zie hier ook het afgewezen amendement over de Gnephoek voor de Woonvisie

Klik hier om het debat terug te kijken (hele vergadering)