Terug

Bestuurlijk overleg op 6 juli 2023

Het contourenplan is op 6 juli jl. in een bestuurlijk overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn besproken. Alle partijen vinden dat de benodigde informatie op tafel ligt om het vervolgproces en de voorbereiding voor de verdere planvorming te starten.

Contourenplan Gnephoek