Terug

Onderzoek en uitwerking voorkeursscenario Gnephoek.

Het scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn wordt nader onderzocht en uitgewerkt. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek.

De gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en de regio werken samen toe naar een besluit. Naar verwachting vindt dit bestuurlijk overleg medio 2023 plaats.