Terug

Gemeenteraad stelt Contourenplan Gnephoek vast

De gemeenteraad vindt dat wonen en natuurontwikkeling goed kunnen samengaan in de Gnephoek. Daarom heeft zij het Contourenplan Gnephoek op 12 oktober 2023 vastgesteld. In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland.

Planning en besluitvorming  

Het Contourenplan wordt nu aan de provincie Zuid-Holland voorgelegd. Ondertussen onderzoekt de gemeente met het Rijk hoe zij kunnen meebetalen aan de ontwikkeling. Als de provincie akkoord gaat met het Contourenplan, worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in een nieuw plan, het Masterplan. Begin volgend jaar neemt de provincie een besluit.