MAATSCHAPPELIJK OPGAVE

Wat is een opgave? Een opgave gaat over een probleem binnen onze gemeente waar we een oplossing voor willen vinden.

Door intensieve landbouw en verstedelijking staat de natuur meer onder druk. Steeds meer dieren- en plantensoorten sterven uit.

Biodiversiteit zorgt voor een verscheidenheid aan levensvormen van flora en fauna, binnen het ecosysteem. Een gezond ecosysteem levert voedsel en materialen en zorgt voor een schone leefomgeving.

Mogelijke oplossingen

  • De omliggende veenweidegebieden van Alphen aan den Rijn vormen een kans door de ontwikkeling van rietkanten en natuurvriendelijke oevers.

Nieuws archief