Maatschappelijk opgave

Wat is een opgave? Een opgave gaat over een probleem binnen onze gemeente waar we een oplossing voor willen vinden.

In het ontwikkelperspectief kijken we naar geschikte locaties voor duurzame energieopwekking. Belangrijke criteria bij de keuze daarvan zijn de aard van het landschap, het water, de bodemgesteldheid en het efficiënt koppelen van vraag en aanbod. Het opwekken en opslaan van duurzame energie vraagt zowel boven als onder de grond meer ruimte en zal dus ook meer zichtbaar zijn dan de huidige energievoorziening.

Energiebronnen:

  • Windmolens
  • Zonnepanelen
  • Aquathermie (water)
  • Geothermie (bodem)

 

 

Nieuws archief