Gnephoek

Gnephoek is het westelijk poldervenster van Alphen aan den Rijn. De historische slagenstructuur van watergangen en het groen zijn kenmerkend voor het gebied. In het hart van de Gnephoek ligt een waterplas.

De hoge fietsbrug over de Oude Rijn biedt een prachtig uitzicht op de nieuwe woonwijk in het landschap. Deze snelle fietsverbinding naar het centrum en station maakt de voorzieningen in de bestaande stad goed bereikbaar. Andersom worden zo de recreatieve netwerken in het buitengebied vanuit het centrum beter ontsloten.

De “oksel” van de Gnephoek (hoek Heimanswetering en Oude Rijn) kent een stedelijk karakter, dat aansluit op de dynamiek van de Rijnhaven. Hier zijn nieuwe betaalbare duurzame woonvormen gerealiseerd. Verder de polder in, kent de bebouwing lagere dichtheden.

Alle woningen zijn energieneutraal, waar mogelijk energieleverend. De ligging aan de Oude Rijn maakt aquathermie mogelijk. Op het water liggen drijvende zonnepanelen, zonnewarmte wordt opgeslagen in de bodem of separate buffers. Het water van de Oude Rijn wordt in het gebied gezuiverd.

Flyer Gnephoek