Oog van Koudekerk

Het Oog van Koudekerk ligt als een eiland in het landschap. Vanuit de bestaande bebouwing van Koudekerk aan den Rijn wordt het oog ontsloten door een langzaamverkeersverbinding in een groene zone. Deze rijgt de verschillende gebieden aan elkaar: de woningbouw aan de rand van de bestaande kern, de open ruimte aan de noordzijde en bedrijventerrein Hoogewaard.

Vanuit deze zone fiets of wandel je zo het Groene Hart in. In het Oog bevinden zich twee landgoederenzones, waar in lage dichtheden gewoond kan worden. De dorpse natuurinclusieve woningbouw ligt in een ruim opgezette wijk. Jong en oud vermaken zich op de speel- en ontmoetingsplekken van de natuurvriendelijke oevers. Het water van de Oude Rijn wordt in het gebied gezuiverd.

Restwarmte van bedrijven op de Hoogewaard en/of vanuit Rotterdam wordt in combinatie met aquathermie gebruikt voor de energievoorziening voor bewoners van Koudekerk aan den Rijn.

Flyer Oog van Koudekerk