Oostvaartpark

Met kleinschalige duurzame woningbouwontwikkeling in het Oostvaartpark krijgt de oostzijde van Hazerswoude-Rijndijk een kwalitatieve dorpsrand. Er is hier plek voor parkwoningen omringd door water en bomen. Het park wekt energie op met zonnepanelen.

Het gebied is ontsloten via bestaande infrastructuur.

De brede groenzone tussen Hazerswoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn biedt volop recreatieve mogelijkheden. In het profiel van wegen is aandacht voor groen en wateropvang. Grindstroken zorgen ervoor dat water infiltreert in de grond. Diverse grassen en rietsoorten zorgen ervoor dat het water schoon wordt.

Oostvaartpark is via natuurtunnels onder het spoor verbonden met de Elfenbaan.

Flyer Oostvaartpark