Terug

Ontwikkelperspectief voor Landschap & Stad

In dit boekje staat onder andere de opdracht die de gemeenteraad op 31 januari 2019  aan het college heeft gegeven. Ook wordt verder ingegaan op de uitwerking van de opgaven en de eindconclusies.

Download het Ontwikkelperspectief voor Landschap en Stad