Terug

Vergezicht 2040-2050

In dit Vergezicht schetsen wij hoe verstedelijking en wonen, bereikbaarheid, economie, klimaatverandering en energiestransitie zich gaan ontwikkelen in de Randstad. We hebben een inschatting gemaakt van wat de meest waarschijnlijke ontwikkelingen zijn. We kijken naar de ruimtelijk implicaties van die ontwikkelingen en wat dat betekent voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hoewel 2040 ver weg is, is er voldoende materiaal (trends, prognoses, plannen) om daar een beeld van te schetsen. Wij hebben daarbij kwaliteiten en karakteristieken van Alphen aan den Rijn meegenomen, waarop de gemeente voor de toekomst op kan voortbouwen.

Download het Vergezicht 2040-2050