Tijdlijn

Onderzoek en uitwerking voorkeursscenario Gnephoek.

17 januari 2023

Het scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn wordt nader onderzocht en uitgewerkt. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. De gemeente, provincie, het Hoogheemraadschap en de regio werken samen toe naar een besluit. Naar verwachting vindt dit bestuurlijk overleg medio 2023 plaats.  

Lees meer

Besluit Hugo de Jonge

30 december 2022

Brief Hugo de Jonge: Wim Kuijken aangesteld als onafhankelijk adviseur voor woningbouw Gnephoek

3 juni 2022

Bezoek Hugo de Jonge aan Alphen aan den Rijn

9 mei 2022

Brief van gemeente aan provincie over Omgevingsvisie

28 januari 2022

Besluiten gemeenteraad Woonvisie en Omgevingsvisie

27 januari 2022

Motie in gemeenteraad: Gnephoek als ontwikkellocatie

15 juli 2021

Collegebesluit vaststellen Propositie

6 juli 2021

Besluit gemeenteraad: Masterplan Noordrand

24 juni 2021

Digitale bijeenkomsten 22 en 30 maart

22 maart 2021