Voor professionals


Alphen aan den Rijn is een prachtige gemeente in het Groene Hart. Om een sterke klimaatbestendige gemeente te worden, zetten we in op gelijktijdige ontwikkeling van het groene (natuur en landbouw), blauwe (water) en rode (verstedelijking) landschap. Zo benutten we de uitdagingen van de grote maatschappelijke opgaven als kans om de kwaliteit van landschap én stad te versterken. We zijn van mening dat nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart alleen mogelijk zijn als we de kwaliteiten van het Groene Hart meenemen in het ontwerp. Doe we dat nu niet, creëren we problemen voor morgen.

Wij tonen lef met een pilot voor nieuwe vormen van landschapsbouw in het veenweidegebied. Hiermee bieden we oplossingen voor:
• De groeiende vraag naar ruimte die nodig is voor wonen, werken en verblijven.
• Ecologische opgaven als bodemdaling, klimaatadaptatie, verschraling van de biodiversiteit, transitie van landbouw.

Samenvattingen
Management samenvatting
Flyer “LEF in het Groene Hart”
Flyer “Slim ontwikkelen met behoud van identiteit en leefbaarheid”

Analyserapporten
Analyserapport
Addendum Oude Rijnzone
Bouwen in dorpen
Bouwen in de stad

Achtergrond documenten
Onderzoek omgevingsaspecten
Vergezicht
Landschapsbiografie
Maatschappelijke impactanalyse en bijlage
Biodiversiteit

Uitwerking per locatie
Toelichting op ambities en ontwerpprincipes
Gnephoek
Noordrand 1
Oog van Koudekerk
Oostvaartpark
Zuid- en Noordeinderpolder

Participatie
Participatieplan
Uitkomst flitspeiling