MAATSCHAPPELIJK OPGAVE

Wat is een opgave? Een opgave gaat over een probleem binnen onze gemeente waar we een oplossing voor willen vinden.

Door onder andere groei van de (wereld)bevolking neemt onze voedselconsumptie toe. De huidige productiemethoden zijn een enorme belasting voor bodem, lucht en water. Ondertussen neemt landbouwgrond wereldwijd af en zijn de kansen op mislukte oogsten groter door klimaatverandering. De voedselzekerheid wordt dus minder. We moeten de manier waarop we land verbouwen veranderen, zodat voedselproductie en natuur hand in hand gaan. Bijvoorbeeld door kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. Kringlooplandbouw betekent dat alles wat je nodig hebt voor je bedrijf van je eigen grond komt, of uit de omgeving en weer wordt hergebruikt. Dus de mest gaat over je eigen land, er wordt niets afgevoerd en weggegooid. Wat jij niet nodig hebt, gebruikt de buurman. Er is ook een positieve trend te zien in de voedselconsumptie: mensen gaan steeds meer op zoek naar nieuwe duurzame en voedzame bronnen. Consumenten letten meer op dierenwelzijn en voedselkwaliteit. In het ontwikkelperspectief nemen we deze ontwikkelingen en trends mee.

Nieuws Archief