Zuid- en Noordeinderpolder

De Zuid- en Noordeinderpolder is onderdeel van een groenblauw landschap dat meerwaarde biedt voor mens (gezondheid en recreatie) en natuur (biodiversiteit). De Nieuwkoopse plassen zijn door het groenblauwe netwerk verbonden met de Braassem en de Kaag.

Landbouw zorgt door verduurzaming voor het verhogen van de biodiversiteit en een verbeterde waterkwaliteit. In nieuwe vormen van landbouw gaan voedselproductie en natuur hand in hand. Bodemdaling is afgenomen.

De bereikbaarheid van het buitengebied is voor alle soorten vervoer verbeterd.
Zoveel mogelijk daken zijn voorzien van zonnepanelen en er is ruimte voor energieopwekking uit wind en water.

Flyer Noord- en Zuideinderpolder