Terug

Collegebesluit: concept-contourenplan ter vaststelling naar de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 28 augustus 2023 het concept-contourenplan Gnephoek voor advies aan de regio Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland voor te leggen. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om dit concept-contourenplan vast te stellen.

Na vaststelling wordt het Contourenplan aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aangeboden, zodat zij een integrale afweging kunnen maken over het plan.