Een toekomstbestendig Alphen aan den Rijn

In 2017 bleek uit onderzoek dat de kans bestaat dat met name de kern Alphen aan den Rijn op de
middellange en lange termijn niet meer kan voorzien in de behoefte aan woningen voor haar inwoners. Er zal, na 2025, een te kort ontstaan aan ruimte voor woningen in de stad Alphen aan den Rijn. Daarom heeft de raad in 2017 besloten te laten onderzoeken welke mogelijke toekomstige woningbouw locaties er aan de rand van de stad zijn om te voorzien in deze woningbehoefte op middellange en lange termijn. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om voor een aantal locaties, waaronder Noordrand 1 en Gnephoek, de haalbaarheid verder te onderzoeken.

Bekijk hier het Masterplan Noordrand I

Opdracht
In dat onderzoeksproces heeft de gemeenteraad per locatie meerdere maatschappelijke belangen afgewogen, zoals het kunnen voorzien in voldoende woningen in en aan de rand van de stad, de stad groen houden met een prettig leefklimaat (biodiversiteit en klimaatadaptatie), de verkeerssituatie in de stad verbeteren en zorgen voor duurzame energie. In die afweging heeft de raad begin 2020 besloten om voor de locatie Noordrand 1 een masterplan op te stellen. Een masterplan moet
duidelijkheid geven met welke ambitie en uitgangspunten het gebied verder ontwikkeld kan worden. In dit brede proces is de locatie Noordrand I de eerste locatie aan de stadsrand die verder wordt uitgewerkt. De locatie Gnephoek zal misschien later volgen.


Geplande gebeurtenissen

In de tijdlijn is meer informatie over eerdere gebeurtenissen terug te vinden.

Besluit Hugo de Jonge

30 december 2022

We ontwikkelen met groene hart kwaliteit waardoor

de identiteit en kwaliteit van het Groene Hart voorop staat nu en in de toekomst. we opgaven slim met elkaar verbinden.
we voorzien in de behoefte van woningzoekenden.
we opgaven slim met elkaar verbinden.
we een goede balans vinden tussen landschap, water en wonen.