Een toekomstbestendig Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn kan op de middellange en lange termijn niet meer kan voorzien in de behoefte aan woningen voor haar inwoners. Er zal, na 2025, een te kort ontstaan aan ruimte voor woningen in de stad Alphen aan den Rijn. De raad gaf in 2017 opdracht te onderzoeken welke mogelijke toekomstige woningbouwlocaties er aan de rand van de stad zijn om te voorzien in deze woningbehoefte op middellange en lange termijn. In 2019 besloot de gemeenteraad om voor een aantal locaties, waaronder Noordrand en Gnephoek, de haalbaarheid verder te onderzoeken.


Geplande gebeurtenissen

In de tijdlijn is meer informatie over eerdere gebeurtenissen terug te vinden.

Geen aankondigingen gevonden

We ontwikkelen met groene hart kwaliteit waardoor

de identiteit en kwaliteit van het Groene Hart voorop staat nu en in de toekomst. we opgaven slim met elkaar verbinden.
we voorzien in de behoefte van woningzoekenden.
we opgaven slim met elkaar verbinden.
we een goede balans vinden tussen landschap, water en wonen.