De toekomst van de Gnephoek

Natuur én wonen als ambitie 

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren hebben we de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad op kunnen lossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Daarom kijken we of Alphen aan den Rijn zich aan de rand van de stad verder kan ontwikkelen. 

Kansen in het Groene Hart 

Onze gemeente ligt midden in het Groene Hart en daar gaan we zorgvuldig mee om. Daarom zoeken we naar slimme combinaties met de opgaven, die in het Groene Hart spelen. Zoals het verbeteren van de natuur en het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot. Dit lijkt haaks te staan op de enorme woningbouwopgave waar we voor staan. Maar wat als het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan? Dat zijn we aan het onderzoeken voor de Gnephoek; een polderlandschap aan de noordwestkant van Alphen aan de Rijn. 

Besluit over de Gnephoek na de zomer van 2023 

De onderzoeken zijn inmiddels 2023 klaar. We spraken met verschillende overheids- en marktpartijen over deze onderzoeken. Ook gingen we in gesprek met belangenorganisaties en informeerden we direct omwonenden over het proces. Het resultaat van de onderzoeken hebben we samengevat in een plan. Dit noemen we: het Contourenplan Gnephoek. Dit plan is in een bestuurlijk overleg op 6 juli 2023 besproken. Op 28 augustus 2023 besloot het college om het concept-contourenplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 


Geplande gebeurtenissen

In de tijdlijn is meer informatie over eerdere gebeurtenissen terug te vinden.

Geen aankondigingen gevonden

We ontwikkelen met groene hart kwaliteit waardoor

de identiteit en kwaliteit van het Groene Hart voorop staat nu en in de toekomst.
we voorzien in de behoefte van woningzoekenden.
we opgaven slim met elkaar verbinden.
we een goede balans vinden tussen landschap, water en wonen.